Kategorie
Výrobci

PRS72-027 - 1/72 Curtiss P-40 Kittyhawk Soviet AF

1. Р-40К, 7th FS, Air ForcesBlack Sea fleet, Airdrome Sokologornoe,April-May 1944г. Р-40К, 7-й ИАП,ВВС Черноморского флота, аэродром Сокологорное,апрель-май 1944г.

2. P-40N, 2nd GvIAP, Northern Fleet. Second half of 1943. P-40N, 2-й ГвИАП, Северный Флот. Вторая половина 1943 года.

3. P-40E, 196th IAP, Leningrad Front, Kapitolovo, winter 1942-1943. P-40E, 196-й ИАП, Ленинградский Фронт, Капитолово, зима 1942-1943 гг.

4. H-40M, 191st IAP Air Forces RKKA. On December, 27th, 1943. The lieutenant Revin V. A has made the compelledLanding to the Finnish party The Karelian front. H-40M,191-й ИАП ВВС РККА. 27 декабря 1943 года мл. лейтенант Ревин В.А.совершил вынужденную посадку на финской стороне Карельского фронта.

5. Р-40E 154th IAP. The pilot - commander of a squadron, сaptain Zelenov N.A.Autumn 1942г. Р-40E 154-й ИАП. Пилот - комэск, капитан Зеленов Н.А. Осень 1942г.

6. Р-40E 154th IAP, Leningrad, summer 1942г. The pilot - major Pokryshev Peter Afanasevich Р-40E 154-й ИАП, Ленинград, лето 1942г. Пилот - майор Покрышев Петр Афанасьевич

7. Р-40E. 154th IAP, 39th IAD. The pilot - the commander of a part, lieutenant colonel, Matveev A.A. Summer 1942гг. Р-40E. 154-й ИАП, 39-я ИАД. Пилот - командир части, подполковник, Матвеев А.А. Лето-осень 1942гг.

8. Р-40С, 126th IAP, air defense of Moscow. The pilot - Hero of Soviet Union,The item lieutenant Ridnyj S.G Winter 1942-1943гг. Р-40С, 126-й ИАП, ПВО Москвы. Пилот - Герой Советского Союза, ст. лейтенант Ридный С.Г. Зима 1942-1943гг.

9. Р-40Е, 2nd GvIAP, Northern Fleet.The pilot - twice the Hero of Soviet Union B.F.Safonov. Was lost by the given plane On May, 30th, 1942, covering escort PQ-16. Р-40Е, 2-й ГвИАП, Северный Флот. Пилот -дважды Герой Советского Союза Б.Ф. Сафонов. Погиб на данном самолете 30 мая 1942 г., прикрывая конвой PQ-16.

10. P-40K, 191st IAP, Air Forces RKKA, The Leningrad Front, winter 1942-1943гг. P-40K, 191-й ИАП ВВС РККА, Ленинградский Фронт, зима 1942-1943гг.

11. P-40C, 147th IAP, Northern Fleet, Murmashi. April, 8th, 1942 Hero of Soviet Union Lieutenant A.S.Hlobystov rammed German Me-110. P-40C,147-й ИАП СФ, Мурмаши. 8 апреля 1942 г. Герой Советского Союза лейтенант А.С. Хлобыстов таранил немецкий Ме-110.

12. P-40E, 7th IAP, Air Forces of the Black Sea Fleet. Summer of 1943. P-40E, 7-й ИАП ВВС Черноморского Флота. Лето 1943 года.

13. P-40E, AF Northern Fleet, Varlamoro, 1942. P-40E, ВВС Северного Флота, Варламоро, 1942.

14. P-40C, it is found in northern taiga. Possibly served in air defense of Murmansk. P-40C, найден в северной тайге, вероятно служил в ПВО Мурманска.

15. P-40N, 191st IAP, Leninigradsky Front. Winter of 1942-1943 P-40N, 191-й ИАП, Лениниградский Фронт, зима 1942-1943гг.

16. P-40K, 7th IAP, Air Forces of the Black Sea fleet.The plane of the commander of a regiment, major Denisov K.D. P-40K, 7-й ИАП ВВС Черноморского флота. Самолет командира полка, майора Денисова К.Д.

Cena : 194,- Kč

(Není skladem / Na objednávku)Koupit
Produkt vložen : 01.02.2011

Obrázky produktu

Zákazníci, kteří koupili toto zboží, koupili u nás také

Rychlý kontakt

tel.: +420 724 782802
e-mail: obchod@valka.cz

Kontaktujte nás
Jazyky

CZ EN

Měny

CZK  $ £ 

Zde přijímáme

alt

Zákazník
Košík
Nově naskladněno
Sociální sítě

Novinky
Nejprodávanější
Velkoobchod

Pro obchodníky nabízíme možnost velkoobchodního prodeje, pro bližší informace nás kontaktujte.

Proč nakupovat u nás

  • Vše na jednom místě
  • Největší výběr produktů v ČR
  • Vámi objednané zboží vám sháníme jeden rok
  • Na stránkách vidíte ON Line stav skladu
  • Více obrázků a informací u produktu
  • Diskuze o produktech
  • Objednávky Vám slučujeme automaticky

Toplist

TOPlist