Evropa : Slovensko (SVK)

Zpět na úvodní stránku

Přehled (172 článků)

Na karpatskom fronte nič nového0

👤Viktor 🕔06.08.2009

Karpatský front I. svetovej vojny patril v roku 1915 k strategicky najdôležitejším európskym bojiskám. Rady zákopov a prekážok z ostnatého drôtu preťali aj územie vtedajšej hornouhorskej Zemplínskej a Šarišskej župy. Teritórium šiestich okresov súčasného severovýchodného Slovenska sa tak stalo dejiskom intenzívnych vojenských operácií. Ťažké a krvavé boje boli striedané operačnými prestávkami, ktoré však dôstojníkom a vojakom neprinášali veľké uľahčenie ich náročného a vyčerpávajúceho frontového života.

Zobrazit celý článek

Poválečné dozvuky z nasazení letců Slovenského štátu v polské kampani0

👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔13.03.2011

Slovenští letci nadále doprovázeli německé bombardéry do hloubky 60 až 90 km v polském území. Dne 17. září doprovázeli útok německých letců na Hluboczek Wielki, jehož protiletadlová obrana byla svěřená českým a čechoslovakisticky zaměřeným slovenským letcům, kteří opustili vlastní stát. Tak poprvé, ale ne naposledy bojovali v druhé světové válce Slováci proti Slovákům.

Zobrazit celý článek

Vojenské aspekty letnej dobrovoľníckej výpravy0

👤Ján Kovačič 🕔27.11.2008

Naplnili sa deje, ktoré na Slovanskom zjazde Hurban vyjadril takto: „Ak nám dajú Maďari, čo sa patrí, nemožno... proti ním vystúpiť s mečom. Keď povolia Srbom, čo chcú, takisto nevytiahnu meč. Lebo by upadli do hanby pred celým svetom. Ak Maďari nedajú, potom, pravdaže, boj.

Zobrazit celý článek

Tahanice o karpatské hřebeny0

👤Vladimír Marek 🕔03.10.2012

Po 1. světové válce se o Podkarpatskou Rus vedly tvrdé boje. Nic na tom nemění ani skutečnost, že ne vždy se při nich střílelo.

Zobrazit celý článek

hrabě János Esterházy 0

👤Radim Chrást 🕔31.10.2009

Slovenský šlechtic maďarské národnosti, politik, nacionalista, ale také zachránce spousty životů, po válce odvlečený do SSSR a umírající v komunistickém vězení.

Zobrazit celý článek

Slováci v Dozornej komisii neutrálnych štátov v Kórei v rokoch 1953 – 19930

👤Ondrej Uriga 🕔24.11.2003

Zajímavosti z konce korejské války

Zobrazit celý článek

Vývoz zbraní z Československa do kapitalistické ciziny (1960–1970)0

👤PhDr. Jan Michl, PhD. 🕔12.11.2011

Jedním z pilířů československého komunistického hospodářství byl export vojenského materiálu. Nevyváželo se jen do zemí socialistického bloku. V rozporu s propagandou se obchodovalo i se státy kapitalistickými včetně těch vyspělých. U zemí chudších až rozvojových pak vývoz zbraní sledoval politické cíle.

Zobrazit celý článek

Karpatské „Termopyly"0

👤Viktor 🕔02.10.2008

Rakúsko-Uhorsko čelilo v novembri 1914 jednej z najťažších kríz počas celého obdobia I. svetovej vojny. Nemecký spojenec nedokázal splniť predvojnové sľuby a presunúť svoje hlavné sily z Francúzska na východný front. Armáda monarchie tak stála proti veľkej početnej prevahe ruských vojsk, ktoré postúpili ku Krakovu a ovládli karpatské priesmyky. Najkritickejšia situácia vznikla pri meste Humenné, ktorého obsadenie znamenalo najhlbší prienik Rusov do vnútrozemia vtedajšieho Uhorska. Od východoslovenskej nížiny útočiace ruské pluky oddeľovala už len posledná línia rakúsko-uhorskej obrany v údolí rieky Laborec.

Zobrazit celý článek

UNRRA - doprava zboží do ČSR0

👤Tomáš Vohník/chinook 🕔06.03.2007

Způsob, rozsah a průběh dopravy humanitární pomoci UNRRA po 2. světové válce na území Československa.

Zobrazit celý článek

Vojenské aspekty zimnej dobrovoľníckej výpravy0

👤Ján Kovačič 🕔27.11.2008

Slovenská spoločnosť vstupovala do revolučných dianí v značne nerozvinutej podobe. Za stavu, keď sa slovenská šľachta odnárodnila, hlavným reprezentantom národného pohybu sa stala slovenská inteligencia. Marcové revolučné dianie silne zapôsobilo aj na Slovensku a Slováci vítali „jar národov“ plný nádejí a očakávaní. Vrcholom ich snáh a požiadaviek sa stali mikulášske Žiadosti slovenského národa, na ktoré však peštianska vláda odpovedala prenasledovaním pôvodcov mikulášskeho zhromaždenia a vydaním zatykača na J. M. Hurbana, M. M. Hodžu a Ľ. Štúra. Alternatíva možnej dohody s uhorskou vládou sa dostávala na slepú koľaj.

Zobrazit celý článek

Pravěké fortifikace na našem území, díl 5: Doba laténská - keltové 0

👤Jaromír Vykoukal 🕔21.10.2011

Na našem území se objevilo v průběhu poslední dvou a půl tisíců let od dnešních časů do minulosti několik vln osídlování a zániku různých kultur. Tyto kultury, nebo možná lidská společenství na svoji obranu budovaly opevněná místa zvaná hradiště. My se dnes podíváme na tu nejstarší zdokumentovanou dobu, a to dobu lidu popelnicových polí a keltské osídlení naší země.

Zobrazit celý článek

Pravěké? Ne - už středověké fortifikace na našem území, část 4 0

👤Jaromír Vykoukal 🕔21.10.2011

Raný středověk v naší historii a zhmotnění této doby ve fortifikační architektuře.

Zobrazit celý článek

Pravěké fortifikace na našem území, část 30

👤Jaromír Vykoukal 🕔20.10.2011

Po mladší době kamenné následovala pozdní doba kamenná. Toto období bývá někdy nazýváno jako eneolit a dále jako doba, kdy byla zvládnuta metalurgie prvního kovu, a to mědi.

Zobrazit celý článek

(Nejen) Pravěké fortifikace na našem území, část 20

👤Jaromír Vykoukal 🕔20.10.2011

V této další části se musíme odklonit od čistě pravěkých fortifikací. Je to dáno tím, že lokality které byly doposud na našem území identifikovány jako sídla pravěkých kultur byly zhusta využívána i v době příchodu Slovanů na naše území a častokrát byly znovu na pozůstatcích hradišť pravěkých kultur vztyčeny nové fortifikace kmenů Slovanů patřících například do svazku Velké Moravy, stály na nich první knížecí i královské hrady v podobě hradišť a na mnoha z nich stojí hrady nebo jejich opuštěné trosky dodnes. A tak se pokusíme přenést do hluboké minulosti a pokud to bude možné, propojíme ji se současností.

Zobrazit celý článek

Pravěké fortifikace na našem území, část 1: Teoretické pojednání0

👤Jaromír Vykoukal 🕔20.10.2011

Vážení kolegové. Touto prací bych zde na našem fóru chtěl zahájit cyklus prací o pravěkých a raně středověkých fortifikacích...

Zobrazit celý článek

Akce D0

👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔27.02.2015

„Jest pozoruhodná ta okolnost, že rodinní příslušníci, zejména manželky zajišťovaných osob, zachovali naprostý klid, zajištění manželů přijaly klidně, takže jejich počínání na naše orgány působilo v tom smyslu, že na tuto okolnost byli připraveni a že zajištění svých manželů si vysvětlují více jako vyznamenání (sic!), než jako trest.“

Část hodnotící zprávy ministerstva vnitra z dubna 1949, týkající se akce D

Zobrazit celý článek

Po boku nepřítele0

👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔27.02.2015

„Antonín Lipovský, 1. srpna 1944 zajat u Sartilly Američany, když se snažil ujet z obklíčení. […] Byl povolán do Londýna k zvláštnímu výslechu, kde podrobně popsal organisaci radioslužby a byl s to dáti Angličanům všechny potřebné informace o novém kódu, který vstoupil v platnost dne 1. srpna 1944 (Raste Schlüssel RS 44). Domnívám se, že by bylo velmi užitečno shromážditi facta o účinné pomoci československých příslušníků poskytováním správných zpráv ihned po [jejich] zajetí v dobré víře, že pomáhají správné straně a sobě. Pochybuji, že by tato pomoc nám byla někdy veřejně přiznána. Dosud jsme nebojovali a zdá se, že budeme v tomto ohledu mezi posledními spojenci. Bude tedy velmi důležité, aby při první příležitosti [pozemního] bojového úspěchu byla anglickému veřejnému mínění podána aspoň ve zkratce naše účast a podíl v první fázi invase. Zmínky v anglickém tisku o statečně bojujících Češích v německé armádě nám právě neprospěly.“

Hlášení kapitána pěchoty Oldřicha Večereka z 24. srpna 1944 na MNO v Londýně.

Zobrazit celý článek

Nespokojenost komunistů s vojenskými soudy po „Vítězném únoru“0

👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔28.02.2015

„Senát vrchního vojenského soudu v tom složení, jak byl u procesu generála Karla Janouška a ostatních, a snad i vrchní vojenský soud v Praze, prostě vůbec nestačí na procesy takového významu. Nutno konstatovat, že vedení procesu tohoto druhu a významu u krajského soudu na Pankráci po únorových událostech je zcela jinak připraveno, zcela jinak řízeno a vedeno v duchu zcela jiném, odpovídajícím dnešní době a zájmu státu. […] Této skutečnosti všiml si ihned při zahájení hlavního přelíčení obhájce pplk. Hanuše, který prohlásil, že vojenská trestnice a vrchní vojenský soud v Praze je proti Pankráci hotové »sanatorium«.“

Z hlášení plk. gšt. Reindla, příslušníka 5. oddělení Hlavního štábu ministerstva obrany, 17. červen 1948

Zobrazit celý článek

Vymítači posedlí ďáblem0

👤Vladimír Marek 🕔28.02.2015

Na Petrových kamenech pod Pradědem probíhaly doslova čarodějnické orgie. Jedlo se tam, pilo, tancovalo a ze všeho nejvíce obcovalo. Děkan Lautner tam korunoval na čarodějnickou královnu Marii Sattlerovou ze Šumperka a později paní Meixnerovou z Olomouce. Kromě toho křtil děti ve jménu Satanově. Přinášel na Petrovy kameny svaté hostie a účastníci čarodějnických shromáždění po nich šlapali a tancovali. Těmito slovy svědci, většinou během mučení, popisovali jednu z největších čarodějnických kauz na našem území, ke které došlo v druhé polovině 17. století ve Velkých Losinách a Šumperku.

Zobrazit celý článek

Proces kolektivizácie v okrese Humenné VI.0

👤Radoslav Turik 🕔09.12.2009

Séria článkov o kolektivizačnom procese v okrese Humenné, vznikla rozčlenením a prepracovaním autorovej diplomovej práce. Šiesta časť série sa zaoberá záverečnou etapou kolektivizácie v okrese  Humenné v  období rokov 1957-60 a zhodnotením  tohto procesu.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře